EVENEMENT / VERANSTALTUNG

nlvlag.gif

ZONDAG  31 MEI (vanaf 8:00 uur)
MOTORCROSS-CIRCUIT WOLFSBOSCH

ENERGIEWEG 9 te GEMERT

20 DOELEN RONDE (Rinehart en Wildcrete 3d doelen)

€ 10,- per ronde

Vooraf online aanmelden & betalen voor het schieten van één ronde. Mocht je meer rondes willen schieten, dan kun je die ter plaatse voldoen.

Maximaal 5 personen per groep.

Geen zg. shotgun-start, maar er kan vanaf 8:00 uur, op baan 1 en 11 gestart worden. Zo gauw 1 van deze banen vrij is en er een groep van 5 klaar staat, kan men beginnen met schieten. Na 10 doelen komt men weer bij de catering, waarna men de 2e ronde van 10 doelen kan gaan schieten.
Daarna nog geen zin om naar huis te gaan ... geen probleem, voor 10 euro extra kun je nogmaals 20 doelen schieten.

- Vrije groepen-indeling
- Maximaal 2 pijlen per doel (dus eerste pijl mis, dan nog     maar 1 kans om het doel te raken).
- Geen prijsuitreiking om een zo groot mogelijk bedrag op     te kunnen halen

BBQ catering door de befaamde Bowhuntingteam Unicorn koks

 

dvlag.gif

SONTAG  31 MAI (ab 8:00 uhr)
MOTORCROSS-CIRCUIT WOLFSBOSCH

ENERGIEWEG 9 te GEMERT (NIEDERLANDE)

20 SCHEIBEN RUNDE (Rinehart und Wildcrete 3D tieren)

€ 10,- pro runde

Vorher online anmelden & bezahlen für eine runde zu schießen. Wenn Sie mehr runden schießen möchten, dann können Sie vor Ort da für bezahlen.

Max. 5 personen pro  gruppe.

Kein zg. Shotgun-Start aber Sie könne auf scheibe 1 und 11 starten. Sobald einer dieser Scheiben frei ist und eine gruppe von 5 teilnehmer fertig ist, können Sie anfangen.
Nach 10 scheiben kommen Sie wieder bei der verpflegung zurück. Danach können Sie zweite runde mit 10 scheiben schießen. Dann noch kein lust nach hause zu gehen ?? ...kein problem, für 10 euro extra können Sie die 20 scheiben runde nochmal schießen. 


- Freie gruppe-einteilung
- Max. 2 pfeilen pro scheibe (also erste pfeil nicht         
   getroffen, dann nur noch eine chance um das tier zu
   treffen).
- Kein Siegerehrung om so viel geld wie möglich       
   sammeln zu können.

BBQ catering durch die berühmte Bowhuntingteam Unicorn köche !!!

 

De gehele opbrengst van Shoot en Catering komt ten goede aan Kiowa Bouclub !!

Die gesamteinnahmen aus dem turnier und catering gehen an den Kiowa Bouclub !!