WAAROM / WARUM

nlvlag.gif

In de nacht van vrijdag 8 November is er brand gesticht in het clubhuis en opslag van handboogvereniging Kiowa Bouclub in Rumelange (Luxemburg). Deze bevriende club heeft hierbij alles (waaronder 60 3d-doelen) verloren en daarbij ook nog de pech dat de verzekering deze brandschade niet vergoed. Bowhuntingteam Unicorn en 3D-Challenge.nl hopen daarom dat jullie op zondag 31 Mei 2020 massaal naar Gemert komen om een (of meerdere) rondje(s) 3D te schieten, zodat we met het ingezamelde geld Kiowa Bouclub weer een stap in de goede richting kunnen helpen !!!!

dvlag.gif

Freitagnacht, dem 8. November, wurde im Clubhaus und im Lager des Bogensportvereins Kiowa Bouclub in Rumelange (Luxembourg) brand gestiftet. Der verein hat dabei alles verloren (einschließlich 60 3D-Ziele) und das Pech, dass die Versicherung diesen Feuerschaden nicht erstattet. Bowhuntingteam Unicorn und 3D-Challenge.nl hoffen daher, dass Sie am Sonntag, dem 31. Mai 2020, nach Gemert kommen, um eine (oder mehrere) Runde(n) 3D zu schießen, damit wir Kiowa Bouclub mit dem gesammelten Geld helfen können, einen weiteren Schritt in die gute Richtung zu machen !!!!

De gehele opbrengst van Shoot en Catering komt ten goede aan Kiowa Bouclub !!

Die gesamteinnahmen aus dem turnier und catering gehen an den Kiowa Bouclub !!